www.elgarden.pl
Kontakt

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: ELDRUT s.c. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Termin składania ofert: 19.05.2016

W załączeniu przedkładamy: zapytanie ofertowe jak również załączniki do zapytania.

Zapytanie ofertowe PDF

Załączniki do zapytania ofertowego PDF

Informacje o wyborze wykonawcy PDF

www.elgarden.pl www.OCTOMedia.pl