Bent steel pipe

Szczegóły

Bent wire holder

Szczegóły

Metal handle with forged ends

Szczegóły

Metal wire pocket

Szczegóły

Pendant for cardboard stands

Szczegóły

Podstawa słupa do montażu regałów metalowych

Szczegóły